Heel goed nieuws voor alle ondernemers en huishoudens in het buitengebied van onze gemeente. Lange tijd was de “binnenkomende lijn” de bottleneck. Indien u al een wifi-netwerk door ons heeft laten installeren dan blijft dit bruikbaar en komt de hogere bandbreedte ook via wifi beschikbaar! Voor nieuwe (wifi-)netwerken bent u ook met glasvezel bij ons aan het juiste adres.

(Kopie artikel De MooiRooi Krant van 27 december 2017, Foto: Hans van den Wijngaard)
Meierijstad – De aanleg van glasvezel in het buitengebied van Meierijstad komt een stuk dichterbij. Het college van burgemeester & wethouders heeft eind 2017 ingestemd met de overeenkomst “Aanleg glasvezel buitengebied’ met de Maatschappij voor Breedband in Brabant (Mabib).
Wethouder Harry van Rooijen heeft donderdagmiddag zijn handtekening gezet onder de overeenkomst. Glasvezel maakt meer mogelijk Wethouder van Rooijen is blij met deze belangrijke stap: “Via het supersnelle glasvezelnetwerk kunnen adressen in het buitengebied dan gebruik maken van televisie-, internet- en telefoniediensten. Maar er is meer; via dit toekomstbestendig medium kunnen ontwikkelingen rond (thuis) zorg, educatie en bedrijfsvoering ontsloten worden. Met de aanleg in de buitengebieden geven we de economische groei in die gebieden echt een stevige impuls.” Mabib start begin 2018 met de voorlichtingsbijeenkomsten. Daarin wordt informatie gegeven over aanleg, kosten van aansluiting en abonnement en de planning van de werkzaamheden. Mabib benadert bewoners en bedrijven in het buitengebied persoonlijk om de deelname te inventariseren. Het is belangrijk om zoveel mogelijk deelnemers te werven. Mabib stelt namelijk de voorwaarde dat minimaal 50% van alle adressen meedoet. Pas als die ondergrens bereikt is, gaat de aanleg door. Het glasvezelnetwerk wordt dan aangelegd op 40 cm diepte. Meer informatie hierover wordt de komende tijd via Mabib verstrekt. Mabib streeft ernaar om in 2018 het gehele Meierijstadse buitengebied te hebben voorzien van glasvezel.